top of page

אלי,

תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם,
אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי,
ותבונה להבחין בין השניים.

הקדמה
אלכוהוליסטים אנונימיים AA היא התחברות של גברים ושל נשים החולקים זה עם זה את ניסיונם, את כוחם ואת תקוותם כדי לפתור את בעייתם המשותפת ולעזור לאחרים להחלים מאלכוהוליזם.
הדרישה היחידה לחברות היא הרצון להפסיק לשתות. אין ב-AA לא תשלומים ולא דמי חבר – אנו נושאים את עצמנו בעזרת תרומותינו.
AA אינה מעורבת בפוליטיקה, בדת או בחברה, אינה קשורה בשום ארגון או מוסד, אינה מעורבת במחלוקות כלשהן ואינה תומכת בשום עניין או מתנגדת לו. מטרתנו העיקרית היא להישאר מפוכחים ולעזור לאלכוהוליסטים אחרים להשיג את פיכחונם.

כיצד הדבר פועל
רק לעתים נדירות ראינו אדם נכשל לאחר שהלך בדרכנו ביסודיות. אלה שאינם מחלימים הם אנשים שאינם יכולים או אינם רוצים להתמסר לתוכנית פשוטה זו. בדרך כלל גברים ונשים שאינם מסוגלים כלל להיות כנים עם עצמם. יש אומללים כאלה, אין זו אשמתם, נראה שכך נולדו.
מטבעם אינם יכולים להבין ולפתח דרך חיים הדורשת כנות מוחלטת, סיכוייהם קטנים מהממוצע.
יש גם כאלה הסובלים מהפרעות רגשיות ונפשיות חמורות, אבל רבים מהם מחלימים אם ביכולתם להיות כנים.
סיפורינו מגלים באורח כללי מה היינו בעבר, מה קרה, ומה אנחנו עכשיו.
אם החלטתם שאתם רוצים את מה שיש לנו, ואתם מוכנים לעשות את כל מה שיידרש כדי להשיג זאת – הרי אתם מוכנים לנקוט בצעדים מסוימים.
מכמה מהם נרתענו, חשבנו שנוכל למצוא דרך קלה ונוחה יותר, אך לא יכולנו. אנו מבקשים מכם בכל הרצינות, לנהוג ללא פחד וביסודיות מההתחלה. אחדים מאתנו דבקו בהשקפותיהם הנושנות, אך ללא תוצאה, עד שנכנענו לחלוטין.
זכרו שאנו עוסקים באלכוהול – ערמומי, מבלבל, ורב עוצמה.
ללא עזרה לא נוכל לו. אבל יש אחד אשר לו מלוא הכוח, והוא אלוהים.
מי ייתן ותמצאו אותו עכשיו!
דרכי ביניים לא העלו דבר, עמדנו על פרשת דרכים, ביקשנו את חסותו בכל מאודנו.
אלה הם הצעדים שנקטנו המוצעים כתוכנית להחלמה:

 

שנים עשר הצעדים
1. הודינו שאנו חסרי אונים מול האלכוהול, ושאבדה לנו השליטה על חיינו.
2. הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר לנו את שפיות דעתנו.
3. החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים – כפי שאנו מבינים
אותו.
4. עשינו חשבון נפש נוקב וחסר פחד.
5. התוודינו בפני אלוהים, בפני עצמנו, ובפני אדם נוסף, על טבעם המדויק של פגמינו.
6. היינו נכונים לחלוטין, שאלוהים ישחרר אותנו מכל הפגמים באופיינו.
7. ביקשנו אותו בענווה, שישחרר אותנו מחסרונותינו.
8. ערכנו את רשימת כל האנשים שבהם פגענו, והיינו מוכנים לכפר על כל מעשינו בפניהם.
9. כיפרנו על מעשינו במישרין בפני כל מי שיכולנו, חוץ מאותם המקרים שמעשה זה היה עלול לפגוע בהם, או באחרים.
10. המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו הודינו בכך מיד.
11. ביקשנו בדרך של תפילה ושל הרהורים, לשפר את הקשר התודעתי עם אלוהים – כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו, ומבקשים את הכוח לבצע זאת.
12. כשעברנו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת מסר זה לאלכוהוליסטים, וליישם עקרונות אלה, בכל תחומי חיינו.
רבים מאיתנו קראו: ״איזו תוכנית! איני יכול לעמוד בה״. אל ייאוש.
איש מאיתנו לא הצליח לחיות על פי עקרונות אלה בצורה מושלמת. איננו קדושים. העיקר הוא שאנו מוכנים להתפתח מבחינה רוחנית. העקרונות שהצבנו מנחים להתפתחות. אנחנו שואפים להתפתחות רוחנית, ולא
לשלמות רוחנית.
תיאור האלכוהוליסט, הפרק לאגנוסטיים, וסיפור התנסויותינו האישיות אז והיום, מבהירים שלושה רעיונות:
א. שהיינו אלכוהוליסטים ולא יכולנו לנהל את חיינו.
ב. שכנראה שום כוח אנושי לא יכול היה לגמול אותנו מהאלכוהול.
ג. שאלוהים יכול, ואף יעשה כן אם נבקש אותו.

שתים עשרה המסורות
1. טובתנו המשותפת קודמת לכול. החלמה אישית תלויה באחדות AA
2. למטרת הקבוצה יש רק סמכות מוחלטת אחת – אל אוהב כפי שהוא מתבטא במצפון הקבוצה.
מנהיגינו הם רק משרתים שזכו לאמון, הם אינם מושלים.
3. הדרישה היחידה לחברות ב-AA היא הרצון להפסיק לשתות.
4. כל קבוצה צריכה להיות אוטונומית מלבד בתחומים המשפיעים על קבוצות אחרות או על AA ככלל.
5. לכל קבוצה מטרה עיקרית אחת – לשאת את המסר לאלכוהוליסט שעודנו סובל.
6.קבוצת AA לעולם לא תתמוך במוסדות או מיזמים חיצוניים, לא תממן אותם, ולא תשאיל להם את שמה, כדי שבעיות של ממון, רכוש, ויוקרה, לא יסיטו אותנו ממטרתנו העיקרית.
7. על כל קבוצה לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ.
8. על "אלכוהוליסטים אנונימיים" להישאר בלתי מקצועיים, אבל מרכזי השירות
שלנו יכולים להעסיק עובדים מיוחדים.
9. AA כשלעצמה לעולם לא תאורגן, אבל אנחנו יכולים ליצור מרכזי שירות,
וועדות, האחראים ישירות בפני אלה שהם משרתים אותם.
10. ל"אלכוהוליסטים אנונימיים" אין דעה בעניינים חיצוניים, לפיכך אין לערב את השם AA במחלוקות ציבוריות כלשהן.
11. מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת. עלינו לשמור על אנונימיות אישית בכל אמצעי התקשורת.
12. אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירנו תמיד, שהעקרונות
קודמים לאישיות.
bottom of page