top of page
hand hold.jpg

יש לו / לה בעיה?

שוב שכח/ה לאסוף את הילדים?

 מגיע/ה שיכור/ה הביתה ומשקר/ת על השתייה?

עושה בושות במפגשים חברתיים?

השתייה קודמת אצלו/ה להכול כולל הכול?

חיים בכאוס

יש פתרון !

בני המשפחות, החברים ואנחנו שסבלנו כל כך ולא ידענו שיש פתרון.

זה עבד ועובד לנו ולעוד מיליונים רבים ברחבי העולם ב – 85 שנים האחרונות.

גם למעגל הקרוב של האלכוהוליסט יש פתרון ועזרה:

אלנון: https://www.al-anon-israel.org

ומוזמנים גם לפנות אלינו

מתבייש/ת? מפחד/ת?

זה בסדר אין מישהו שהפחד שיגלו, שידעו, שיזהו לא היה בשלב כלשהו.

פניה אנונימית יכולה להפיג את הפחדים הללו ולפתוח עולם חדש לחיים טובים יותר.

אתם מוזמנים לבוא ולראות אותנו, בקבוצת ענווה מתקיימת בכל מוצ"ש אחרון של החודש "קבוצה פתוחה" בה יכולים להצטרף גם מי שלא סובל מאלכוהוליזם.

ענווה

קבוצת "ענווה" הינה חלק מ AA ישראל והיא קבוצת אונליין בעברית המקיימת בZOOM כ-15 פגישות שבועיות (בוקר וערב) ואף כנסים פרונטאליים מספר פעמים בשנה.

קבוצת "ענווה" הוקמה ב-2020 כמענה לצורך בקיום מפגשים בתקופת סגרי הקורונה בה מפגשים פיסיים לא התאפשרו. מפגשי ZOOM החלו לתפוס את מקומם כמענה הולם לצורך החיוני בפגישות לאלכוהוליסטים בהחלמה ולאלה שרצו להחלים בין אם אין בקרבתם פגישה פיזית ובין אם יש.

כיום קבוצת "ענווה" היא קבוצת האונליין הגדולה בישראל ומטרתה העיקרית היא לשאת את המסר לאלכוהוליסט שעודנו סובל.

Screenshot 2023-01-11 114138.png

אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו

"נכנסתי עטוף בפחד נורא, אמת פנימית מגוונת בקעה מהחברים, חוויתי התפעלות והזדהות עמוקה, קיבלתי תקוה- האושר שלי נמצא כמה צעדים מעבר למסך הברזל של האלכוהול."

אנונימי

"בעבר חייתי לכאורה כמו כל אדם נורמטיבי, עד שהאלכוהוליזם הכניע אותי אל בחירה בין חיים ובין מוות. הפסקתי לשתות לפני כ-12 שנה; היום אני חופשי!"

אנונימי

אנונימית

"מאז שהגעתי ל AA מסרתי ייאוש, פחדים, כעס, טינות, חושך, כאב.

בתמורה קיבלתי תקווה, שמחה, אהבה, חברים התחלות חדשות.

עסקה מוצלחת בשבילי. טובה גם בשבילכם."

"היו לי דפוסי הרס עצמי ו AA חוללה בי שינוי התנהגותי שהחזיר לי את בריאותי הגופנית, הכלכלית והנפשית שהאלכוהול גזל ממני."

אנונימית

Get on the List

Sign up to receive the first word when we go live.

Thanks for submitting!

bottom of page