top of page

מי אנחנו

"אלכוהוליסטים אנונימיים" AA

היא התחברות של גברים ושל נשים החולקים זה עם זה את ניסיונם, את כוחם ואת תקוותם כדי לפתור את בעייתם המשותפת ולעזור לאחרים להחלים מאלכוהוליזם. הדרישה היחידה לחברות היא הרצון להפסיק לשתות. אין ב AA לא תשלומים ולא דמי חבר. מטרתנו העיקרית היא להישאר מפוכחים ולעזור לאלכוהוליסטים אחרים להשיג את פיכחונם.

פגישות AA 

כמו ברוב העולם גם בישראל מתקיימים מפגשים פרונטאליים ואון-ליין ברחבי הארץ בעברית אנגלית ורוסית. את מועדי המפגשים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר הרשמי של A.A ישראל בכתובת: https://www.aa-israel.org האתר נותן מענה בשלושת השפות.

ענווה

קבוצת "ענווה" הינה חלק מ AA ישראל והיא קבוצת אונליין בעברית המקיימת ב ZOOM כ-15 פגישות שבועיות (בוקר וערב) ואף כנסים פרונטאליים מספר פעמים בשנה.

קבוצת "ענווה" הוקמה ב-2020 כמענה לצורך בקיום מפגשים בתקופת סגרי הקורונה בה מפגשים פיסיים לא התאפשרו. מפגשי ZOOM החלו לתפוס את מקומם כמענה הולם לצורך החיוני בפגישות לאלכוהוליסטים בהחלמה, ולאלה שרצו להחלים בין אם אין בקרבתם פגישה פיזית ובין אם יש.

כיום קבוצת "ענווה" היא קבוצת האונליין הגדולה בישראל ומטרתה העיקרית היא לשאת את המסר לאלכוהוליסט שעודנו סובל.

Screenshot 2023-01-11 114138.png

אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו

"נכנסתי עטוף בפחד נורא, אמת פנימית מגוונת בקעה מהחברים, חוויתי התפעלות והזדהות עמוקה, קיבלתי תקוה- האושר שלי נמצא כמה צעדים מעבר למסך הברזל של האלכוהול."

אנונימי

"בעבר חייתי לכאורה כמו כל אדם נורמטיבי, עד שהאלכוהוליזם הכניע אותי אל בחירה בין חיים ובין מוות. הפסקתי לשתות לפני כ-12 שנה; היום אני חופשי!"

אנונימי

אנונימית

"מאז שהגעתי ל- A.A מסרתי ייאוש, פחדים, כעס, טינות, חושך,כאב.

בתמורה קיבלתי תקווה, שמחה, אהבה, חברים התחלות חדשות.

עסקה מוצלחת בשבילי. טובה גם בשבילכם."

"היו לי דפוסי הרס עצמי ו AA חוללה בי שינוי התנהגותי שהחזיר לי את בריאותי הגופנית, הכלכלית והנפשית שהאלכוהול גזל ממני."

אנונימית

Get on the List

Sign up to receive the first word when we go live.

Thanks for submitting!

bottom of page